Meditatie met psycholoog Peter Thijsens

Een mens bestaat uit meer dan zijn fysieke lichaam, zijn emoties, zijn denken en zijn ‘ik’. Dit is slechts onze persoonlijkheid, ons ego. Als je je fysieke lichaam, je emoties en je gedachten tot rust brengt, kun je de persoonlijkheid ontstijgen en kom je bij wat je werkelijk BENT. Dit wordt wel Ziel, (Hogere) Zelf, Kern, Godsvonk, Spirit of Atman genoemd. De grote illusie van het leven is dat wij ons ‘ikje’ zouden zijn, maar in werkelijkheid is dit slechts een tijdelijke creatie. Daaraan voorbij is er ons eeuwige Zelf, dat deel van ons dat altijd was, is en zal zijn.

Het ervaren van dit tijdloze in onszelf is iets dat eigenlijk niet echt met woorden beschreven kan worden. Het wordt wel eens aangeduid als Liefde, Licht, Ruimte, Stilte, Kracht of Vuur. Het kent vele verschijningsvormen.

Meditatie is zowel het proces van het overstijgen van denken, voelen, doen en ‘ik’ als de Staat van Zijn die daarmee bereikt wordt, uiteindelijk leidend tot Zelfrealisatie of Verlichting. Dit is een proces dat vele jaren, of zelfs levens, duurt. Het bewustzijn neemt steeds verder toe, eerst langzaam, maar steeds sneller. Ons leven zal zich steeds meer gaan richten naar de spirituele principes, naar het dienen van de mensheid, het leven vanuit het Hart, etc. Je gaat steeds meer doen waarvoor je hier op aarde gekomen bent (Dharma) en je komt steeds meer los te staan van de problemen van alledag (Karma). Het is alsof er een tweede wezen in je zit en langzaam maar zeker word je dat tweede wezen, de Ware Jij. Dit kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor je leven.

Blijven er nog onbeantwoorde vragen over, of wil je weten of ik je helpen kan? Bel dan gerust om een afspraak te maken of stuur een email naar mijn praktijk SoulNature Psycholoog Almere, ter attentie van Psycholoog Peter Thijssens.