Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW).

De LVPW is een onafhankelijke beroepsvereniging die sinds 19 oktober 1995 bestaat. Het onafhankelijke karakter blijkt uit het feit dat de positie die de vereniging inneemt, volledig los staat van psychosociale opleidingen. De vereniging is toegankelijk voor personen die werkzaam zijn binnen het psychosociale werkveld: binnen een organisatie, zelfstandig praktijk voerend, dan wel als trainer.

Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg

De stichting RBNG is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBNG. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Wat te doen bij een klacht tegen een psycholoog

De basis van mijn werk is transparantie en eerlijkheid. Je verhaal is en blijft in vertrouwde handen bij me. Wanneer er onverhoopt vroeger of later een reden zou zijn om ontevreden te zijn, dan hoop ik dat je dat tegen me zegt zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Als we daar echter niet in slagen, dan is het handig dat je weet dat de RBNG ook een onafhankelijk tuchtrecht orgaan bevat. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

Ik ben bij de stichting RBNG geregistreerd onder nummer 401057RR.

Blijven er nog onbeantwoorde vragen over, of wil je weten of ik je helpen kan? Bel dan gerust om een afspraak te maken of stuur een email naar mijn praktijk SoulNature Psycholoog Almere, ter attentie van Psycholoog Peter Thijssens.